ДЛЪГОЛЀТНИЦА

ДЛЪГОЛЀТНИЦА ж. Книж. Жена дълголетник; дълголетничка.

Списък на думите по буква