ДЛЪЖНЀЕНЕ

ДЛЪЖНЀЕНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от длъжнея.

Списък на думите по буква