ДНЕВА̀ЛСТВО

ДНЕВА̀ЛСТВО ср. Времето, през което някой е дневален; служба, дежурство на дневален (във 2 знач.). Даже Йоцко, който след всяко дневалство си осигуряваше по още едно, твърдеше, че е изградил в нашия Мацо някакъв условен рефлекс: щом му каже "старшината!", и той се насочвал тичешком към скривалището си. К. Грозев, СС, 35. Младши сержантът, отдельонният му командир, го извика преди да си легнат и го накара да повтори пред него рапорта за приемане и предаване дневалството, изпита го за задълженията и правата на дневалния. Кл. Цачев, В, 266.

— От рус. дневальство.

Списък на думите по буква