ДНЀВНО

ДНЀВНО нареч. 1. В продължение на един ден (от изгряването до залязването на слънцето). Създаде се широко движение за рекордни постижения в жътвата .. Иван Попов е връзвал дневно 420 снопа. РД, 1950, бр. 225, 2. — Хм, слабо нервно разстройство! — заключи тържествено докторът и .. подаде .. на нервно разстроения си пациент няколко прахчета с думите: — Три пъти дневно, по един прах след ядене. Св. Минков, Избр. пр, 26. Те [вестниците] излизат по пет пъти дневно. Б. Шивачев, ПЮА, 90. Туристите изминаваха дневно около 30 км.

2. В продължение на един работен ден. Всеки майстор притежава по 4-5 стана и изработва дневно по 3 топа платно. Ив. Унджиев, ВЛ, 22.

Списък на думите по буква