ДОА̀КВА МИ

ДОА̀КВА МИ СЕ несв.; доа̀ка ми се св., непрех. Детск. За дете прихожда ми се по голяма нужда.

Списък на думите по буква