ДОБАВЛЀНИЕ

ДОБАВЛЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Допълнение, добавка. Рядко ся намира в неговата Буквеница добавление някое. БКн, 1859, април, кн. 1, 236.

Списък на думите по буква