ДОБА̀ВЯМ

ДОБА̀ВЯМ, ‑яш, несв.;доба̀вя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. 1. Слагам, поставям нещо към друго нещо; прибавям, притурям. Ванко извади парите от голям бял плик и добави към тях хубав джобен часовник. М. Грубешлиева, ПИУ, 221. Бях си позволил само да добавя в нея [студията] увод от няколко думи. Т. Генов, ДОД, 70. Лошо нещо било старостта и самотията. Па добави и немотията. А. Каменова, ХГ, 81.

2. Прибавям още нещо към това, което е казано или написано, с цел да уточня, да поясня; прибавям, додавам, допълвам. — Като стигна у дома, ще напиша "Записки от моята мелница" — казва той и после иронично и съкрушено добавя: — Има какво да кажа в тях. Л. Стоянов, Х, 125. — Ще го отсека! троснато отвърна чичо Митуш, но се усмихна и добави: — не ща, не ща, няма да го отсека, таквоз дърво отсича ли се? Й. Йовков, АМГ, 62. — Най-трудно ще бъде да намерим пушки и пищови за момчетата — говореше Бачо Киро. — И много опасно е пренасянето — добави Радко. Д. Марчевски, ДВ, 69. Казах, че съм дошла да видя къде живее Нихад. Добавих дори, че той най-внимава в клас. Л. Александрова, ИЕЩ, 51.

3. Остар. Давам, доставям някому нещо; набавям. Аз одобрих напълно мисълта на Субхибея, и на него остана да изнамери нужния човек, а на мене да добавя от Лондон всичките за този случай .. машини. Св. Миларов, СЦТ, 64. С подкреплението, което дадоха на Франция, добавиха на Пиемонт участие в Парижките конференции. ВИ, 199. Той имаше шест деца, три момчета и три момичета, и .. не жалеше нищо, за да си възпита децата и да им добави секакви учители. Кр. Пишурка, МК (побълг.), 42. Метрополията добавяше на колонията всички потребни ръкоделни предмети. С. Бобчев, ЖФ (превод), 78. добавям се, добавя се страд. Тоя списък се четеше тайно само от посветени другари и в него през ден през два или се изличаваше, или се добавяше нещо. Елин Пелин, Съч. |V, 67. Човек, кога лежи болен, много е потребно да се добавя на мозъка и на нервите му чиста кръв. НКАФ (превод), 98.

Списък на думите по буква