ДОБА̀ВЯНЕ

ДОБА̀ВЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от добавям и от добавям се. Ако стане потреба и втори път да се щампа неговата книга, той никогаш не трябва да я оставя без да я пригледа пак, да я оправи или с добавяне, или с изхвърляне на някои неща. КП, кн. 3, 3. Добавянето на нови думи в текста е необходимо.

Списък на думите по буква