ДОБА̀РВАНЕ

ДОБА̀РВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от добарвам и от добарвам се.

Списък на думите по буква