ДО̀БИР

ДО̀БИР, мн. няма, м. Диал. Добиране1.

Добир няма; няма добир. Казва се за нещо, което е толкова много, че, колкото и да береш, не се свършва, не се добира. Много грозде се е родило, добир няма.Нямат добир тия череши, толкова са много. △ Овошките тая година нямат добир.

Списък на думите по буква