ДОБЍРАМ

ДОБЍРАМ, ‑аш, несв.; добера̀, ‑ѐш, мин. св. добра̀х, св., прех. Бера1, обирам и това, което е останало да се бере, обирам всичко докрай; дообирам. Има ли още много, тате? — Още малко, още малко. Добирам го.. Тато събира с вилата си пръснатите тук-там хватки сено. Т. Влайков, Пр I, 289. Днес ще доберем лозето. добирам се, добера се страд. До вечерта лозето трябва да се добере.

ДОБЍРАМ

ДОБЍРАМ СЕ1, ‑аш се, несв.; добера̀ се, ‑ѐш се, мин. св. добра̀х се, св., непрех. Диал. Похарчвам, изразходвам всичко, което съм имал; дообирам се. Добрал се до пара̀, продал и всичко, що може да се продаде, какво ще прави сега? ... Т. Влайков, Пр I, 107.

ДОБЍРАМ

ДОБЍРАМ СЕ2, ‑аш се, несв.; добера̀ се, ‑ѐш се, мин. св. добра̀х се, св., непрех. С предл. до. 1. С усилия, с преодоляване на пречки стигам, достигам до определено място, към което съм се насочил. След двучасово боричкане с вятъра и дъжда той се добра до кантона. К. Калчев, ЖП, 383. След дълго лутане и катерене се добрахме до голите склонове на една височина. М. Кремен, Б, 118. Цели пет години той скитал от остров на остров, докато се добрал до Мозамбик. Гр. Угаров, ПСЗ, 69. Вече две-три години той не бе пипвал весло, а и преди не знаеше добре да гребе, .. Все някак щеше да се добере до другия бряг въпреки тъмнината, въпреки придошлата река. Ст. Дичев, ЗС II, 558. След сложни маневри се добираме до "мостика", но при улавянето му той застрашително се разлюлява, готов да рухне отгоре ни. В. Бешовски и др., ЕП, 13.

2. Успявам да вляза във връзка с някого, да говоря с някого или да бъда приет от някого. Свенлив или саможив? Мъчно е да се добереш до него... Опитвам на френски, опитвам на руски и пак не мога да го предразположа. Н. Стефанова, РП, 15-16. — Сега, като се стъмни, върни се в селото и гледай да се добереш до тая жена. Д. Талев, И, 272. Най-после се сбъдна желанието му, добра се до ония, които решаваха съдбата му. Ст. Даскалов, ЕС, 170.

3. Прен. С усилия, с преодоляване на трудности успявам да получа нещо или да постигна нещо. Не може да бъде друго — крадец! Добрал се изглежда по някакъв начин до

ключа и сега е решил да се възползува от отсъствието на домакините! П. Вежинов, СО, 140. Истинското му намерение бе да се добере до някакви сведения за баща си. Гр. Угаров, ПСЗ, 19. — За да се доберем до истината, трябва да знаем и вие какво мислите по този въпрос. В. Нешков, Н, 396. Не можех да твърдя със сигурност, че това ще ни доведе до очаквания резултат, но дълбоко в себе си вярвах, че все до нещо ще се доберем. Й. Демирев и др., ОС, 59. Кехаята, Идрис Молла! .. Едва ли познаваше нещо по-безлико, по-сиво и средна работа от този наскоро добрал се до големство духовник. В. Мутафчиева, ЛСВ II, 444. Добрах се до хубава служба в банката.Добрах се до висок пост.Добрах се до добри резултати.Добрах се до значителни обобщения.

Списък на думите по буква