ДОБЍРАНЕ

ДОБЍРАНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от добирам и от добирам се; дообиране. Добирането на изоставените плодове се оказа трудна работа.

ДОБЍРАНЕ

ДОБЍРАНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от добирам се1.

ДОБЍРАНЕ

ДОБЍРАНЕ3, мн. няма, ср. Отгл. същ. от добирам се2.

Списък на думите по буква