ДОБЍТЪК

ДОБЍТЪК, мн. ‑ци, след числ. -ка, м. 1. Само ед. Събир. Домашни животни (крави, волове, коне, овце и др.), използвани за работа или за получаване на месо, мляко, вълна и под. Около чифлика замучаха крави, зареваха телета — добитъкът се прибираше. Й. Йовков, ЧКГ, 278. От едната страна на тая река растяха и зрееха прекрасни жита, от другата пасяха безбройни чарди добитък. Елин Пелин, Съч. IV, 30. Имаше разпрегнати волски коли, добитъкът пиеше от тия корита, нямаше вече глъч, хората се бяха смълчали. Г. Стоев, Зав., 44. Безрог добитък. Продуктивен добитък. Разплоден добитък. Впрегатен добитък.

2. Остар. и диал. Добиче (в 1 знач.). Тоя конник .. дупчеше усилено коня си .. Добитъкът беше едър и силен, .. , с юзда, колан и стремена от въже. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 9. Можеше да работи само лека, маловажна работа: .. , да чисти обора на някой хан, или пък пасеше един-два добитъка. Й. Йовков, ЖС, 8. Заръча им там, на говедарите и пастирите, .. , да ги пазят и хранят, както са пазили и хранили някога своите добитъци. К. Калчев, ПИЖ, 181. Един техен кон [на казаците], който бил вече натирен като негоден, Ботйов го взел под свое попечение, церил го, хранил го и след няколко месеца неговият добитък минувал за един от първите коне. З. Стоянов, ХБ, 54.

3. Разш. Остар. и диал. Животно; добиче. Никой друг добитък не прилича толкози на человека, колкото маймунът. П. Берон, БРП, 95.

Дребен <рогат> добитък. Овци и кози. Дядо съжаляваше, че няма кой вече да сече шума за дребния добитък. Кр. Григоров, Н, 191. Габровските кожухари обработвали кожи от дребен добитък и от дивеч със запазване на космите, подплатявали кожуси, кюркове, джубета, шиели кожени кушки [калпаци]. Ив. Коларов, Е, 33. Едър добитък.Домашни животни — крави, волове, биволи, коне, магарета и др.Оставим ли си по малко имотец и добитък, всеки ще гледа него и стопанството ще закъса. Свикнали сме, но аз предлагам утре да съберем едрия добитък: — Крави, волове, коне... Кр. Григоров, Н, 142.Едър рогат добитък.Преживни домашни животни от семейство кухороги — крава, вол, бивол и др., от които се получава мляко, месо, кожи, кости и др. Задълженията на мъжете били да бъдат войници и да снабдяват рода си с дивеч, месо и риба, както и да отглеждат коне, едър рогат добитък и овце. Л. Петров и др., БНК, 16.

? Работя (тегля) като добитък. Извънредно много работя (тегля). Работехме къде що хванем, / работехме като добитък. Н. Вапцаров, Избр. ст, 1946, 45. Там [на фронта] всички са забравили за нивите, крият се в окопите, теглят като добитък и умират като мухи. К. Петканов, МЗК, 153.

— Друга (диал.) форма: добѝток.

Списък на думите по буква