ДО̀БИЦА

ДО̀БИЦА ж. Диал. Умал. от доба.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква