ДО̀БЛЕСТНОСТ

ДО̀БЛЕСТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Рядко. Отвл. същ. от доблестен; доблест.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква