ДОБЛИЖА̀ВАНЕ

ДОБЛИЖА̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от доближавам и от доближавам се. Тъй пътешествието престава да бъде онова вечно движение, онова непрестанно доближаване до възвишеното и прекрасното. С. Северняк, ИРЕ, 393.

Списък на думите по буква