ДОБЛЪ̀СКВАНЕ

ДОБЛЪ̀СКВАНЕ ср. Отгл. същ. от доблъсквам и от доблъсквам се.

Списък на думите по буква