ДО̀БРА

ДО̀БРА, обикн. членувано до̀брата, мн. няма, ж. Диал. Болест антракс, синя пъпка. Добрата да му стане на гърлото! Клетва. Да го хване добрата! Клетва, Н. Геров, РБЯ I, 302.

Списък на думите по буква