ДОБРОВО̀ЛКА

ДОБРОВО̀ЛКА ж. Жена доброволец. От всички бригадирки две са били партизанки, .. , седем — доброволки в Отечествената война. Г. Караславов, ПМ, 40. Пристигаха дори жени доброволки, тръгнали на война за разгромяване на вражите войски. Д. Линков, ЗБ, 16.

Списък на думите по буква