ДОБРОВО̀НИЕ

ДОБРОВО̀НИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Благовоние.

Списък на думите по буква