ДОБРОДЀНКА

ДОБРОДЀНКА ж. Диал. Празнична дреха.

—От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква