ДОБРОДЀТЕЛКА

ДОБРОДЀТЕЛКА ж. Остар. Книж. Благодетелка; добротворка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква