ДОБРОДЀТЕЛСТВАНЕ

ДОБРОДЀТЕЛСТВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от добродетелствам; добротворстване, добродетелствуване.

Списък на думите по буква