ДОБРОДЀТЕЛСТВУВАНЕ

ДОБРОДЀТЕЛСТВУВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от добродетелствувам; добротворствуване, добродетелстване.

Списък на думите по буква