ДОБРОДУ̀ШНИЧЕНЕ

ДОБРОДУ̀ШНИЧЕНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от добродушнича.

Списък на думите по буква