ДОБРОДУ̀ШНОСТ

ДОБРОДУ̀ШНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от добродушен; добродушие, добросърдечност, благодушие. Такава беше и баба Бона. Със своята веселост и добродушност тя умееше да ободри и най-отчаяния човек, да развесели и най-тъжната натура. Сл. Трънски, Н, 290.

Списък на думите по буква