ДОБРОЖЕЛА̀Н

ДОБРОЖЕЛА̀Н, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Доброжелателен. Туристът хвърли лупена, който бързо отмина по течението, напипа стопления в джоба му пистолет,.. и спокойно зачака доброжелания поздрав на двамата пътници. Х. Русев, ПС, 121.

Списък на думите по буква