ДОБРОЖЕЛА̀ТЕЛКА

ДОБРОЖЕЛА̀ТЕЛКА ж. Доброжелателна жена. Противоп. зложелателка. — Обичам Мичето, госпожа, и дойдох с доброжелателна цел,.. — Вие, госпожо, не сте дошли тук от доброжелание, вие сте дошли да ми тровите душата и да ми черните момичето.. Доброжелателката скокна. — Така ли! Така ли оценявате моето добро дело! Елин Пелин, Съч. IV, 214-217.

Списък на думите по буква