ДОБРОЖЕЛА̀ТЕЛСТВАМ

ДОБРОЖЕЛА̀ТЕЛСТВАМ и ДОБР?ЖЕЛА̀ТЕЛСТВУВАМ, ‑аш, несв., непрех. Рядко. Желая доброто някому. Аз не мога да доброжелателствувам нито на Юлия Цезаря, нито на Августа, — тие ги няма вече на света. Хр. Ботев, КК (превод), 45.

Списък на думите по буква