ДОБРОЖЕЛА̀ТЕЛСТВАНЕ

ДОБРОЖЕЛА̀ТЕЛСТВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от доброжелателствам; доброжелателствуване.

Списък на думите по буква