ДОБРОИЗВОЛЯ̀

ДОБРОИЗВОЛЯ̀, ‑Јш, мин. св. ‑Јх, св., непрех. Остар. Книж. Със следв. изр. със съюз да. Проявявам добро желание, готовност да извърша нещо; благоволявам. Горереченото прошение окончава казвающе на султанът да доброизволи като мъдър и добър отец върху искрените негови.. синове да им даде вътрешно.. самоуправление. ДЗ, 1867, бр. 42, 156. Понеже не доброизволихте никак да дадете барем най-малко внимание на нашите.. покорни и в мирният път направени молби, отчаяхме се. ДЗ, 1867, бр. 42, 156. Умоляваме от все сърце нашите благородни спомоществователи да доброизволят да ни дадат братска помощ. ДЗ, 1868, бр. 49, 184.

Списък на думите по буква