ДОБРОКА̀ЧЕСТВЕНО

ДОБРОКА̀ЧЕСТВЕНО. Нареч. от доброкачествен. Не може да се работи доброкачествено с лоши материали. △ Тези заболявания протичат доброкачествено.

Списък на думите по буква