ДОБРООБРА̀ЗИЕ

ДОБРООБРА̀ЗИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Качество на доброобразен; благообразие.

— Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква