ДОБРОПЛО̀ДИЕ

ДОБРОПЛО̀ДИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Качество на доброплоден.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква