ДОБРОПОЛУ̀ЧИЕ

ДОБРОПОЛУ̀ЧИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Благополучие.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква