ДОБРОСТО̀РСТВО

ДОБРОСТО̀РСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Добротворство; добродеяние. Примера на Светите [Кирил и Методий] тряба да бъде за нас.. постоянно правило за родолюбие, братолюбие и добросторство. Ч, 1872, кн. 13, 712.

Списък на думите по буква