ДОБРОСЪ̀РДИЕ

ДОБРОСЪ̀РДИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Добросърдечие, добросърдечност, благосърдечие. Така и человеците.., изпадат много пъти в безчестие и бедност. Но толко е голямо божието добросърдечие, щото и тогава .. той ги приема.. и ги прощава. П. Р. Славейков, СК, 28.

Списък на думите по буква