ДОБРОТВОРЀНИЕ

ДОБРОТВОРЀНИЕ ср. Остар. Книж. Добротворство, добродеяние, благодеяние. Ти трябва да си почиваш от всичко, обаче не и от делата на любовта и человеколюбието; зачтото добротворението е най-доброто богослужение. Ал. Кръстевич, ВПЖ (превод), 60.

Списък на думите по буква