ДОБРОЧЀСТНО

ДОБРОЧЀСТНО. Остар. Книж. Нареч. от доброчестен. И дано [Бог] ти проводи.. търпение, живот и здраве, да са видиш пак със стопанката си, с рожбицата си и да поживеете доброчестно до дълбока старост! Ил. Блъсков, ПБ III, 73.

Списък на думите по буква