ДОБРЯ̀ШКИ

ДОБРЯ̀ШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е присъщ на добряк. Лицето му, което в съня бе станало съвсем меко и добряшко, изведнъж се изостри, в погледа му се мярна тревога. П. Вежинов, ДБ, 101. Зад тази блага, добряшка физиономия се е криел дух непримирим към неправдите. Ив. Богданов, СП, 148. Директорът хвърли безпомощен поглед към Манол: "помагай"! и очите на Манол се присвиха в добряшка усмивка. Р. Михайлов, ПН, 83. Добряшко търпение.

ДОБРЯ̀ШКИ

ДОБРЯ̀ШКИ. Нареч. от прил. добряшки. Неговото едро .. лице добряшки се усмихваше към нас. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 27.

Списък на думите по буква