ДОБУ̀ТВАМ

ДОБУ̀ТВАМ, ‑аш, несв.; добу̀там, ‑аш, св., прех. С бутане докарвам някого или нещо до някъде; дотиквам. Камъните бобрите свличат направо от брега или ги добутват от големи разстояния под водата. Е. Аврамова, МС, 9. Добутахме колата до гаража. добутвам се, добутам се страд.

Списък на думите по буква