ДОБУ̀ТВАНЕ

ДОБУ̀ТВАНЕ ср. Отгл. същ. от добутвам и от добутвам се.

Списък на думите по буква