ДОБЪ̀РКВАНЕ

ДОБЪ̀РКВАНЕ ср. Отгл. същ. от добърквам и от добърквам се.

Списък на думите по буква