ДОБЪ̀ХТВАНЕ

ДОБЪ̀ХТВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от добъхтвам и от добъхтвам се.

Списък на думите по буква