ДОБЯ̀ГАМ

ДОБЯ̀ГАМ, ‑аш, св., непрех. Диал. Дотичам2. — Циганката врачка ги учи Пеперуда Лада да попее из село,.. — Млък, просяк неден! Млък, ти казвам, и тичай из село да разбереш що става и каквото чуеш, добягай да ми кажеш! Н. Каралиева, ЗБ, 48.

Списък на думите по буква