ДОВА̀ЖДАНЕ

ДОВА̀ЖДАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от доваждам и от доваждам се; довеждане, доводяне2, довождане.

Списък на думите по буква