ДОВА̀ЙВАНЕ

ДОВА̀ЙВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от довайвам и от довайвам се; доизвайване.

Списък на думите по буква