ДОВА̀КСВАНЕ

ДОВА̀КСВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от доваксвам и от доваксвам се.

Списък на думите по буква