ДОВАРО̀СВАНЕ

ДОВАРО̀СВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доваросвам и от доваросвам се.

Списък на думите по буква