ДОВАРЯ̀ВАНЕ

ДОВАРЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от доварявам и от доварявам се.

Списък на думите по буква